Laboratorium

Vid vårt laboratorium tar vi blodprov och hjärtfilmer samt undersöker bl.a. blod-, urin-, avförings- och bakteriologiska prov.
 
Till laboratorieenheten hör Malmska sjukhusets laboratorium och Nykarleby hälsovårdscentrals laboratorium. Dessutom har vi provtagningspunkter vid Pedersöre och Larsmo mottagningar.
 
För laboratorieundersökningar behöver du alltid remiss av läkare eller sjukskötare. Undersökningarna är avgiftsfria för dig, förutom undersökningar som görs med remiss av privatläkare.
 
Vid laboratoriet kan vi också göra undersökningar som ordinerats vid andra sjukhus.
 
Det är viktigt att du förbereder dig för provtagningen enligt våra anvisningar. Från din vårdenhet får du anvisningar om förberedelser inför laboratorieprov.

Mera information om laboratoriets verksamhet finns i högra kanten

Läs mera

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 14.12.2018