Då du kommer till labben

Till laboratorierna vid Malmska och i Nykarleby är det möjligt att reservera tid för provtagning eller att komma utan tidsbeställning. 

Ta alltid med dig FPA-kortet eller motsvarande då du kommer till laboratoriet. 

Du kan reservera tid elektroniskt på internet. Då du har reserverat tid kan du komma direkt till laboratoriets väntrum, där du blir kallad till provtagningen. Du behöver inte ta något könummer eller anmäla dig. 

Könummer ska du endast ta då du kommer utan tidsbeställning. Då betjänas du enligt ordningsföljden på könumren. Det är ofta kö på morgnarna före kl. 10 i vårt laboratorium.   

Kom till provtagningen i god tid före kl. 10 om du har en laboratorieremiss från Vasa Centralsjukhus. Nämn att du har remiss från Vasa då du anmäler dig till laboratoriets kansli eller direkt till provtagaren då du kommer med tidsbeställning. 

Tidsbeställning är obligatorisk då du kommer för sockerbelastningstest. 

Då du kommer för en hjärtfilmsundersökning (EKG) kan du vänta på din tur i väntrummet Asta vid EKG-utrymmet. Det är tillsvidare inte möjligt att på förhand reservera tid för hjärtfilm. I Nykarleby görs EKG vid sjuksköterskemottagningen. Du kan reservera tid för hjärtfilm genom att ringa till Nykarleby telefonrådgivning, vardagar kl. 8 - 16, tfn 06 786 2701.

Du kan hämta provtagningskärl och -anvisningar från laboratoriet för urin- och avföringsprov som ska tas hemma. Ibland kan också den vårdande enheten ge dig provtagningstillbehör.  Du kan lämna in proven till laboratoriets kansli utan tidsbeställning och könummer. Om du har reserverat tid för provtagning kan du ge de prov som du tagit hemma åt provtagaren.   

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 05.05.2020