Då du kommer till labben

Till laboratorierna vid Malmska och i Nykarleby reserverar du tid för din provtagning. Du reserverar tid elektroniskt på internet eller genom att ringa till tidsbeställningen.

Minneslista för den som kommer till laboratoriet:

  • Ta med FPA-kortet eller identitetsbevis, t.ex. körkort.
  • Anmäl dig alltid vid automaten, också då du hämtar provtagningskärl- eller anvisningar eller lämnar in ett prov som tagits hemma.  Ibland kan också den vårdande enheten ge dig provtagningstillbehör.
  • Om du kommer för provtagning kan du ge de prov som du tagit hemma åt provtagaren.
  • Kom ihåg att i samband med provtagningen berätta om du har flera remisser.

Laboratoriet betjänar med könummer endast om du kommer till dejourprovtagningen. 

Då du kommer för en hjärtfilmsundersökning (EKG) kan du vänta på din tur i väntrummet Alva vid EKG-utrymmet efter att du har anmält dig i automaten. Det är tillsvidare inte möjligt att på förhand reservera tid för hjärtfilm. 

I Nykarleby görs EKG vid sjuksköterskemottagningen. Du kan reservera tid för hjärtfilm genom att ringa till Nykarleby telefonrådgivning, vardagar kl. 8 - 16, tfn 06 786 2701.

Senast uppdaterad 19.10.2021