Då du kommer till labben

Till laboratorierna vid Malmska och i Nykarleby reserverar du tid för din provtagning. Du reserverar tid elektroniskt på internet eller genom att ringa till tidsbeställningen.

Ta alltid med dig FPA-kortet eller motsvarande då du kommer till laboratoriet. 

Då du har reserverat tid kan du komma direkt till laboratoriets väntrum, där du blir kallad till provtagningen. Du behöver inte ta något könummer eller anmäla dig. Kom ihåg att nämna vid provtagningen om du har flera remisser. Kom till provtagningen i god tid före kl. 10 om du har en laboratorieremiss från Vasa Centralsjukhus. 

Laboratoriet betjänar endast med könummer vid dejourprovtagning.

Tidsbeställning är obligatorisk då du kommer för sockerbelastningstest. 

Då du kommer för en hjärtfilmsundersökning (EKG) kan du vänta på din tur i väntrummet Alva vid EKG-utrymmet. Det är tillsvidare inte möjligt att på förhand reservera tid för hjärtfilm. I Nykarleby görs EKG vid sjuksköterskemottagningen. Du kan reservera tid för hjärtfilm genom att ringa till Nykarleby telefonrådgivning, vardagar kl. 8 - 16, tfn 06 786 2701.

Du kan hämta provtagningskärl och -anvisningar från laboratoriet för urin- och avföringsprov som ska tas hemma. Ibland kan också den vårdande enheten ge dig provtagningstillbehör.  Du kan lämna in proven till laboratoriets kansli utan tidsbeställning och könummer. Om du har reserverat tid för provtagning kan du ge de prov som du tagit hemma åt provtagaren.   

Senast uppdaterad 21.08.2020