Hemlab

Som klient ska du i första hand vända dig till vårt laboratorium för provtagning eller alternativt till en av de provtagningspunkter som finns på våra mottagningar i området enligt nedanstående tidtabell.
 
P.g.a. begränsade resurser utför vi provtagning hemma endast då hemsjukvården har konstaterat att det finns ett verkligt behov. Du har rätt till provtagning hemma om:

  • du inte själv kan ta dig till laboratoriet p.g.a. hälsoskäl. Du har m.a.o. nedsatt funktionsförmåga, en sjukdom eller ett handikapp som gör att du inte heller kan använda andra tjänster utanför hemmet.
  • du inte har någon anhörig eller närstående som utan oskäligt besvär kunde hjälpa dig att komma till laboratoriet
    Rätten till provtagning hemma är inte permanent, utan vi kontrollerar i samband med varje provtagning att kriterierna uppfylls.

Hembesök görs alltid på din hemadress, inte till tillfälliga bostäder ens på sommaren.

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 05.05.2020