Remiss av privatläkare

Då du har remiss av privatpraktiserande läkare kan du också sköta dina provtagningar vid vårt laboratorium. Ta med din remiss till provtagningen.
 
Vi fakturerar dig för undersökningarna, fakturan sänds till din hemadress. Utöver undersökningsavgiften fakturerar vi även en byrå- och behandlingsavgift. Våra undersökningsavgifter är relativt låga och därför ersätter FPA inte våra laboratorieundersökningar.
 
Vi gör inte hemprovtagningar (hemlab) då du har remiss av privatläkare.
 
Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 05.05.2020