Strålning

Strålning vid olika undersökningar på röntgen
 
Vid röntgenundersökningar utsätts du för strålning. Nedan hittar du mera information om strålningen.
 
Meddela personalen om du misstänker att du är gravid! Vi vill så långt som möjligt undvika att bestråla foster. Har du gamla röntgen- eller CD-bilder ta gärna med dem. I bästa fall kan vi undvika att göra onödiga undersökningar.
 
Ultraljud
Ingen röntgenstrålning, enbart ultraljudsvågor.
 
Magnetundersökning (MRI) Ingen röntgenstrålning, istället används magnetfält.

Bentäthetsmätning (osteoporosmätning)
Röntgenstrålning i mycket låga doser. Stråldosen som du får är minimal. Effektiv stråldos vid en normal undersökning är ca 0,002 millisievert (mSv).
En dags naturlig strålning från omgivningen är 0,01 (mSv).
 
Tandröntgen 
Stråldosen vid panoramaröntgen är cirka 0,02 mSv, vilket motsvarar ungefär den bakgrundsstrålning i miljön du får under två dygn.
Strålningsdosen för en lateralskallbild är under 0,01 mSv.
 
Mammografi
Den strålningsmängd man får vid röntgenfotografering av brösten är ringa.
Stråldosen vid mammografi är runt 0,2 mSv.
0,2 mSv motsvarar en månads naturlig strålning från omgivningen.
 
Skelettröntgen
Stråldoserna varierar från 0,01 mSv - 2 mSv.
0,01 mSv motsvarar en dag av naturlig strålning från omgivningen och 2 mSv motsvarar 8 månaders naturlig strålning.
 
Datortomografi (CT)
Stråldoserna vid datortomografi är från 2 mSv och uppåt beroende på hur stort område som undersöks och undersökningsteknik.
2 mSv motsvarar 8 månaders naturlig strålning.

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 05.05.2020