Mammografisållningar

För att förebygga bröstcancer arrangerar samarbetsområdet periodvis återkommande, avgiftsfria mammografiundersökningar för kvinnor.

Sållningar ordnas för att i ett tidigt skede upptäcka bröstcancer. Röntgenfotografering av brösten, d.v.s. mammografi, har visat sig vara den bästa metoden.

Vid mammografi avbildas båda brösten från två håll med röntgenapparat. Sköterskan placerar brösten turvis i press mot avbildningsplanet. Pressen varar i högst några sekunder per gång.

Mammografi medför inga nämnvärda olägenheter. Den strålningsmängd man får vid röntgenfotografering av brösten är ringa.

Kallelse

Kvinnor i åldern 50 - 68 år kallas per brev med två års intervaller. År 2021 kallas kvinnor födda -53, -55, -57, -59, -61, -63, -65, -67, -69 och -71 från Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Nykarleby.

Förhinder

Kom i håg att meddela röntgenavdelningen ifall du är förhindrad eller önskar annullera undersökningen.

Plats

Samarbetsområdet ordnar mammografin på Malmska röntgen.

Resultat

Resultatet meddelas per brev inom några veckor. Ifall bilderna visar någonting avvikande kontaktar vi dig per telefon för fortsatta undersökningar. Det kan vara t.ex. nya bilder, ultraljudsundersökning och provtagning.

Omkring 3% av alla kvinnor som undersöks med mammografi blir kallade till fortsatt undersökning. De flesta av dem har godartade förändringar av olika slag. Hos endast 0,35% av alla dem som deltagit i sållningen konstateras bröstcancer.

Läs mera

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 01.12.2021