Undersökningsresultat

Hur får du svar på dina undersökningar

Dina undersökningsresultat ger vi ut efter att din läkare sett och godkännt dina resultat enligt följande:

Laboratoriet och röntgen

Resultaten får du aldrig direkt från laboratoriet eller röntgen. Vissa resultat blir klara redan samma dag. Resultat från odlingar kommer efter 2 - 3 dagar, bl.a. urinprov och bakterieodlingar. Resultat från undersökningar som sänts till annat laboratorium kommer efter ca 1 - 2 veckor.

Mina Kanta -sidor

Du kan numera kontrollera dina resultat och läsa din patientjournal via Mina Kanta-sidor. Resultaten finns där 7 - 14 dagar efter att enheten fått dina svar. Via Mina Kanta-sidor kan du kontrollera svaren varje dag dygnet runt. Ifall du ändå behöver prata med någon om dina resultat så kan du kontakta enligt nedan. Observera att INR-svaren syns i Mina Kanta, men inte Marevan-doseringen.

Mödra-, preventiv- och barnrådgivning

Ring och hör svaren ifall du inte har inbokat ett besök. Ring kl. 9 - 14 till mödra- och barntelefonrådgivningen.

Vi meddelar inte automatiskt dina undersökningsresultat. 

Hvc-mottagningar

Ring och hör svaren ifall du inte har inbokat ett besök. Ring kl. 10 - 16 till telefonrådgivningen. Livsstilsrådgivningen och diabetesmottagningen ger resultaten vid besök, på telefontiden eller enligt överenskommelse. Länk till kontaktuppgifterna finns i vänstra kanten.

Vi meddelar inte automatiskt dina undersökningsresultat. 

Avdelningar och polikliniker

Då du har vistats på en avdelning eller besökt en poliklinik ska du kontakta dem under deras telefontid, se avdelningarnas eller poliklinikernas webbsidor. På fysiatriska polikliniken får du eventuella röntgensvar genom att läkaren ringer upp eller sänder dig ett brev. Svar på laboratorieundersökningar kan ibland ges av sjukskötaren på telefontiden. Länk till enheternas kontaktuppgifter finns i vänstra kanten.

Hemvård

Inom hemvården får du dina svar av hemvårdens sjukskötare.

INR

Resultat från INR-undersökningar med Marevan-dosering får du alltid hem per brev. INR-skötaren ringer dig om doseringen ändras. Ifall du vill veta svaret och doseringen samma dag som provet tagits kan du ringa till telefonrådgivningen.

Endoskopi

Resultat från endoskopiundersökningar får du direkt av läkaren och om provbitar har tagits får du brevsvar inom 2 - 3 veckor.

EEG och ENMG

Resultat från EEG- och ENMG-undersökningar får du av läkaren vid ett besök, per brev eller telefon.

Observera

Vi ger inte ut resultaten på jourtid (kvällar, nätter, helger).

Sållningar

Mammografi: Du får resultatet per brev inom några veckor. Visar bilderna något avvikande blir du kontaktad per telefon för fortsatta undersökningar. Läs mera på sidan Mammografisållningar.

Papa: Du får resultatet per brev inom några veckor. Visar bilderna något avvikande blir du kontaktad per telefon för fortsatta undersökninger. Läs mera på sidan Papasållningar.

Ögonbottenundersökningar: Om du bor i Jakobstad, Larsmo eller Pedersöre sänder vi alltid hem ditt resultatet per brev. Om du bor i Nykarleby, Jeppo eller Munsala sänder vi hem resultatet per brev endast då det finns avvikelser i bilderna. Läs mera på sidan Ögonbottenfotografering.

Har du frågor, kontakta din enhet!

Länk till kontaktuppgifter finns i kanten.  

Senast uppdaterad 22.07.2020