Studerande

Information för dig som är forskare, studerande eller prao-elev (obs! Social- och hälsovårdsverket tar inte emot prao-elever våren 2021).

Kontakta våra kontaktpersoner vid eventuella frågor gällande vårens praktikplatser. 


Corona-anvisningar för studerande

Praktiken för vårdstuderande har återupptagits. Vi fortsätter att följa kontinuerligt med hur situationen för covid-19 utvecklar sig.

Om coronasituationen förvärras, verksamheten ändras, eller om studerandes säkerhet inte kan garanteras så förbehåller vi oss rätten att avbryta studerandes praktikperioder. 

Alla som vistas på social- och hälsovårdsverkets områden uppmanas bära munskydd. 

Följande villkor gäller för studerande

Studerande och arbetstagare som kommer från eller besökt områden i spridningsfasen i Finland bör iaktta stor försiktighet de närmaste 14 dagarna. Detta gäller också ifall någon i hushållet besökt utlandet (symtomfri i karantän).

  • Använd munskydd (också i paus- och omklädningsrum!)
  • Håll avstånd (också vid kaffe- och matpauser!)
  • God handhygien
  • Om möjligt åtskilt från övrig personal och patienter.
  • Studerande får inte ha förkylningssymptom.
  • Studerande ska vara i kontakt med egen hälsovårdscentral vid misstanke om covid-19 eller vid misstanke om att hen blivit utsatt för covid-19.
  • Vi önskar att studerande undviker situationer där det finns mycket folk i trånga utrymmen och där avstånd inte kan hållas.
Senast uppdaterad 21.05.2021