Praktikplatser

Anhållan om praktikplatser

Hälso- och sjukvård samt äldreomsorg

Yrkeshögskolestuderande inom vårdyrken (sjukskötare, hälsovårdare, barnmorska) anhåller om praktikplats via det webbaserade programmet Jobiili. Anhållan görs på våren och på hösten.

Närvårdarstuderande eller deras skolor ska kontakta studerandekoordinatorn,  som fördelar studerande till de olika enheterna. Det är viktigt att praktikönskemålen är inlämnade inom april/oktober för att tas i beaktande följande höst/vår.

Socialomsorg

Studerande inom socialomsorg kan få praktikplatser vid Social- och hälsovårdsverket. Inom socialomsorg ska skolorna/ studerande kontakta kanslisten Gunilla Andersson som fördelar studerande till olika enheter. Kontaktuppgifter finns i vänstra kanten.

Övriga studerande

Studerande inom andra yrkesområden kan också i viss utsträckning få praktikplats vid Social- och hälsovårdsverket. Kontaktuppgifter finns på våra Rekryteringsidor.

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 26.10.2020