Prao-elever

Pandemiarbetsgruppen har tagit ställning till att social- och hälsovårdsverket inte tar emot Prao-elever ännu vårterminen 2021.

 

Skolelever kan anhålla om en veckas prao-plats (praktisk arbetslivsorientering) inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. Vi tar emot en prao-elev/enhet. Prao-platser finns på följande enheter:

Jakobstad

  • H2 Avancerad rehabilitering
  • B1 Akut allmänmedicinsk avdelning och palliativ vård
  • B2 Akut allmänmedicinsk avdelning, lung- och hjärt
  • B3 Allmänmedicins avdelning och intervallvård
  • Rehabiliteringens serviceenhet (fysioterapi)

Nykarleby

  • Hagalund (serviceboende)
  • Nykarleby vårdavdelning (allmänmedicin)
  • Nykarleby, Jeppo och Munsala hemvård

Studiehandledarna kontaktar studerandekoordinator Ann-Christin Finnilä som fördelar eleverna till de olika enheterna. Studerandekoordinatorn sänder placeringslistan till studiehandledaren och berörda avdelningar.

Introduktion för prao-elever

Du som inleder din prao-vecka på Malmska området: vi samlas utanför Personalbiblioteket Maria, måndag kl. 10. Biblioteket finns i gamla sjukhuset, våning 2, väntrum Iris. Därifrån visar vi dig vidare till rätt omklädningsrum och avdelning. 

Du som inleder din prao-vecka på annan plats: kontakta respektive enhet före första praktikdagen.
 
Introduktionsguide för prao-elever
Läs gärna vår introduktionsguide före din prao-vecka. I den får du information om praktiska saker, din enhet och om vår organisation. 

 
Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 18.01.2021