Tutkimus

Yhteistoiminta-alueella pyritään aktiivisesti edistämään tieteellistä tutkimusta ja kehittämään organisaation toimintaa. 
 
Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksikössä tehdystä yliopistotasoisesta terveystieteellisestä tutkimustoiminnasta (EVO)
 
Valtio maksaa terveydenhuollon yksiköille korvauksen eli ns. erityisvaltionosuuden (EVO) niiden antamasta opetuksesta ja tutkimustyöstä. Valtion korvaus koulutukseen ja tutkimukseen perustuu sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen lääkäri- ja hammaslääkäri sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista.
 
Korvaus  maksetaan kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämälle terveydenhuollon toimintayksikölle, valtion mielisairaalalle sekä muille asetuksella (1206/1999) tarkemmin määritellyille palvelujen tuottajille. 

Eettinen toimikunta

Viimeksi muokattu 04.05.2018