B3 Allmänmedicinsk avdelning och intervallvård

B3 är en allmänmedicinsk avdelning. Vi vårdar patienter, som behöver kortvarig rehabiliterande vård, intervallvård eller väntar på plats på serviceboende. På vår avdelning kan också finnas långvårdspatienter.

Vi erbjuder aktiverande och rehabiliterande vård för att förbättra och upprätthålla din funktionsförmåga. Läs mera om våra grundvärden!

För att ansöka om intervallvård, behöver du eller dina anhöriga fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till SAS-gruppen

Broschyr

Avgifter

För vistelsen på vår avdelning fakturerar vi en vårddygnsavgift.

Läs mera

Senast uppdaterad 19.03.2021