Grundvärden

Bemötande
Vi bemöter alla vänligt, jämlikt och med respekt.
Vi tar i beaktande var och ens modersmål.
Vi bemöter varandra öppet och lyssnar på varandra.
Vi respekterar patientens självbestämmanderätt och integritet.

God vård
Vår målsättning är att ge heltäckande, kvalitativ och professionell vård, där patienten är i centrum.
I samarbete med anhöriga strävar vi efter att upprätthålla en aktuell och realistisk vårdplan.
Vi eftersträvar att skapa en trygg atmosfär och omgivning för våra klienter.
Vi arbetar ansvarsfullt och på ett ekonomiskt sätt.

Positiv och motiverande arbetsmiljö
Vi är motiverade i vårt arbete och vi upprätthåller en hög arbetsmoral.
Vi samarbetar, hjälper och stöder varandra i vårt arbete.
Vi uppskattar våra arbetskollegor och deras arbete.
Vi värdesätter ett öppet arbetsklimat och vi har en flexibel inställning.

Rehabiliterande arbetsmetoder och kinestetik
I vårdarbetet tar vi alltid i beaktande patientens egna resurser.
Vi uppmuntrar patienten till självständighet.
Vi ger patienten motiverande handledning i de dagliga funktionerna.
Kinestetiken tillämpas i det dagliga vårdarbetet.

Senast uppdaterad 19.10.2018