B1 Akut allmänmedicinsk avdelning

B1 är en allmänmedicinsk akutvårdsavdelning. Vi vårdar dig som har akuta infektioner, fallolyckor, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar och dig som har neurologiska symptom. I dessa fall behövs ingen remiss utan du kommer till oss via jouren.

Du kan också komma till avdelningen för förberedelser inför undersökningar, olika utredningar, rehabilitering eller eftervård från annan sjukhusavdelning.

Avgifter

För vistelsen på vår avdelning fakturerar vi en vårddygnsavgift.

Läs mera

Senast uppdaterad 14.04.2021