H2 Avancerad rehabilitering

Avdelning H2 är en enhet för avancerad rehabilitering. Vi vårdar dig vars funktionsförmåga har blivit nedsatt p.g.a. sjukdom eller av andra orsaker. Patienter med hjärnskador utgör den största gruppen.

Avancerad rehabilitering innebär att du som patient har ett mera krävande rehabiliteringsbehov. För avancerad rehabilitering krävs alltid läkarremiss och rehabiliteringsperiodens längd varierar enligt behovet.

Vi kan ta emot patienter också i ett tidigt skede eftersom vi har tillgång till laboratorium, röntgen och läkare dygnet runt.

Geriatrisk rehabilitering är en del av vår verksamhet och ges till dig som är äldre. Geriatrisk rehabilitering innebär att du som patient har kortare vårdtid 1 - 2 veckor och vanligen kommer med en remiss skriven av läkare eller annan personal inom hälso- och sjukvården.

Avdelningen betjänar hela sjukvårdsdistriktet samt närliggande kommuner i andra sjukvårdsdistrikt.

Vi förbättrar och ökar din förmåga till självständighet och välmående för dig som är patient. Vi arbetar i två team för att vården ska bli så individuell som möjligt. Teamen består av läkare, fysioterapeut, ergoterapeut, talterapeut, psykolog, socialarbetare, sjukskötare och närvårdare. Teamen är uppdelade i avancerad rehabilitering och geriatrisk rehabilitering.

Vid behov kan vi kontakta andra specialiteter. Vi har tillgång till näringsterapeut, lymfaterapeut, diabetesskötare samt läkare inom olika specialområden.

Tillsammans går vi igenom situationen och bedömer din hälsa, medicinering, rörelseförmåga, behov av hjälpmedel osv. Du får ett personligt veckoschema där alla veckans program finns inskrivna. På avdelningen betonas aktivitet i vardagen och att alla ska kunna ta tillvara sina egna färdigheter enligt egen förmåga.

Vi har dagligen gruppgymnastik som passar för alla. Individuell träning ges enligt behov. Social samvaro är också viktigt för att man ska må bra. Vi har en gemensam matsal där vi också håller diskussionsgrupper, har kvällsprogram, andakter, läser tidningen, lyssnar på musik eller ser på TV.

Dina anhöriga är välkomna att delta och medverka i vården enligt möjlighet. Läs mera på sidan Till dig som anhörig.

Under vårdtiden håller vi regelbundna möten med dig och dina anhöriga samt eventuella andra personer som ansvarar för din vård. Vi strävar till att situationen hemma ska bli så optimal som möjligt efter utskrivningen. Läs mera om samarbete mellan dig som patient, dina anhöriga och vårdpersonal.

Vid utskrivningen får du ett individuellt träningsprogram med dig hem.

Besök

Vi har inga speciella besökstider, men besök gärna kl. 13 - 19.
Läs mera info för besökare.

Kvalitet

Rehabiliteringen på avdelningen ges av en erfaren och kunnig personal.

Yrkeskunskapen upprätthålls och utvecklas genom att personalen regelbundet deltar i utbildningar. Målsättningen är att öka intresset och kunskap för rehabilitering.

Broschyr

Avgift

Vi fakturerar en vårddygnsavgift för vistelsen på vår avdelning.

Läs mera i serviceguiden

Senast uppdaterad 25.01.2021