Till dig som anhörig

Till dig som anhörig - Du är viktig!

Anhörigas aktiva del i rehabiliteringen höjer sinnesstämning för den som rehabiliteras och höjer förutsättningarna för en lyckad rehabilitering. Bäst kan du som anhörig stödja rehabiliteringen genom att uppmuntra den som rehabiliteras till att fungera så självständigt som möjligt. Hjälp till om det behövs, men gör inget som den som rehabiliteras kan göra på egen hand.

Kom ihåg möjligheten till hempermission, till och med några timmars permission gör gott och piggar upp.

På vilket sätt kan du delta?

Att den som rehabiliteras rör på sig är viktigt! Även korta promenader till och från WC eller promenader i korridoren har stor betydelse.

Du låter väl den som rehabiliteras röra på sig det hen kan eller äta själv om det är möjligt? Följ med till matsalen eller sitt med under måltiden, men uppmuntra till att först pröva själv, hjälp sedan till om det behövs!

Vid påklädning och avklädning kan du hjälpa till, men uppmuntra den som rehabiliteras till att först pröva själv.

Att själv få göra det man kan bevarar också förmågan till att göra det!

Vistas utomhus med den som rehabiliteras om det är möjligt, från avdelningen går det bra att låna en rullstol eller rollator. I närheten finns en terapiträdgård för patienter och anhöriga.

Uppmuntra den som rehabiliteras till att bevara tidigare intressen; spela spel, läs tidningar, lyssna på musik osv.

Senast uppdaterad 15.09.2020