Grundvärden

Helhetssyn på människan

Vi strävar efter att se patienten i ett större sammanhang och vi stöder de psykiska fysiska, sociala och andliga sidorna hos patienten. Patienten vårdas från tidigt insjuknande till rehabilitering och patientens olika livsroller tas i beaktande.

Bemötande

Vi bemöter alla med vänlighet och respekt. Alla bemöts jämlikt och rättvist.
Vi strävar till en vårdrelation, som grundar sig på förtroende. I den vårdrelationen kan även svåra saker diskuteras.

Samarbete

Vi arbetar i team och värdesätter ett öppet arbetsklimat där alla vågar säga sin åsikt. Patienten och anhöriga är en viktig del av teamet. Vi strävar efter ett bra samarbete med för patienten viktiga aktörer i patientens egen livsmiljö.

Målinriktning

Vi samarbetar med patienter och anhöriga i planering av realistiska målsättningar för vården och rehabiliteringen. Målsättningar styr vårt sätt att arbeta. Utvärdering av hur väl målsättningarna har uppnåtts görs tillsammans med patienten och anhöriga.

Senast uppdaterad 15.09.2020