Samarbete

Vårdteamet samlas till regelbundna gemensamma möten för att patientens vård ska bli så optimal som möjligt

Under vårdperioden ordnas också möten tillsammans med anhöriga, för att utskrivningen till hemmet eller serviceboendet ska ske så smidigt som möjligt.

Patientens målsättningar diskuteras på gemensamma möten.

Anhöriga har en betydelsefull roll i vården. Anhörigas stöd och uppmuntran inverkar positivt på patientens motivation och de kan på så sätt hjälpa patienten att nå de uppställda målen. Läs mera om anhörigas roll i vården.

Samarbete med annan personal som deltar i vården efter utskrivning är viktig. De kan gärna delta i planeringsmöten på avdelningen inför utskrivningen.

Senast uppdaterad 15.09.2020