Nykarleby vårdavdelning

Nykarleby vårdavdelning är en allmänmedicinsk avdelning för dig som behöver kortvarig sjukhusvård eller intervallvård. På vår avdelning kan också finnas långvårdspatienter.

Avdelningen finns vid Nykarleby välfärdscentral och vi har 21 patientplatser. Avdelningens huvudingång är från Bankgatans sida.

Alla patientrum är en personers rum och de har egen toalett och TV, en del rum har även egen dusch. Under avdelningsvistelsen kan det hända sig att du blir tvungen att byta rum någongång och du använder avdelningens kläder, även medicinerna får du från oss. Ta med endast egna hygienartiklar och individuella hjälpmedel ( märkta).

På avdelningen stöder vi äldre vid plötslig sjukdom, rehabilitering efter operationer eller stroke, medicinjusteringar, palliativ vård, intervallvård mm. Vi har också äldre som väntar på fortsatt vårdplats till annat boende.

Vi har ett rehabiliterande och aktiverande arbetssätt som stöder dina individuella förmågor. Fysioterapipersonal besöker oss alla vardagar. Alla våra patienter har individuella vårdplaner och läkaren rondar regelbundet. Våra besökstider är kl. 14-15 och 18-19.

För att få en intervallperiod på Nykarleby vårdavdelning behöver du eller dina anhöriga fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till SAS-gruppen, som då gör en kartläggning över ditt totala vård- och omsorgsbehov. Som grund för ett beslut följer vi "Kriterier för effektiverat serviceboende med dygnetruntvård för äldre" för att säkerställa en säker och rättvis behandling.

Avgift

För kortvård och intervallvård fakturerar vi en dygnsavgift. För långvård fakturerar vi en vårddygnsavgift.

Läs mera

Ingång till Nykarleby vårdavdelningen.

Ingång

Senast uppdaterad 19.03.2021