Nykarleby vårdavdelning

Coronavirus

Nykarleby vårdavdelning är en allmänmedicinsk avdelning för dig som behöver kortvarig sjukhusvård, intervallvård eller institutionsvård.

Avdelningen finns vid Nykarleby hälsovårdscentral och vi har 21 patientplatser. Avdelningens huvudingång finns på Bankgatan.

Alla våra rum är en personers rum och har egen TV och toalett, en del rum har också egen dusch. Under din avdelningsvistelse kan du bli tvungen att byta rum.

För att få vård på Nykarleby vårdavdelning behöver du en överenskommelse med avdelningen.

På avdelningen stöder vi äldre vid plötslig sjukdom, rehabilitering efter operationer eller stroke, medicinjusteringar, avlastning från hemmet, palliativ vård m.m. Vi har också äldre som väntar på fortsatt vårdplats till annat boende.

Vi har ett rehabiliterande och aktiverande arbetssätt som stöder dina individuella förmågor. Fysioterapipersonal besöker oss alla vardagar. Alla våra patienter har individuella vårdplaner och läkaren rondar regelbundet. Våra besökstider är kl. 14 - 19 eller enligt överenskommelse.

För att ansöka om intervallperiod till Nykarleby vårdavdelning behöver du eller dina anhöriga fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till SAS-gruppen. Då vi får din ansökan gör vi en kartläggning över ditt totala vård- och omsorgsbehov. Som grund för ett beslut följer vi Kriterier för effektiverat serviceboende med dygnetruntvård för äldre för att säkerställa en säker och rättvis behandling.

Avgift

För kortvård och intervallvård fakturerar vi en dygnsavgift. För långvård fakturerar vi en vårddygnsavgift.

Läs mera

Har du frågor, ta kontakt!

Nykarleby vårdavdelning

Ingång

Senast uppdaterad 26.03.2020