Smärtrehabilitering

Malmska smärtrehabilitering är en avdelning där vi utreder långvarig smärta från stöd- och rörelseorganen. Enheten är en del av Fysiatriska enheten och samarbetar med Enheten för rehabiliteringsundersökningar och Fysiatriska polikliniken.  

Smärta är den vanligaste orsaken till att man uppsöker sjukvården. Smärta orsakar stora förändringar i tankemönster, beteende och känsloliv.

Tillsammans med dig som patient gör vi på avdelningen upp en behandlingsplan för dig.

Rehabiliteringsprogrammet baserar sig på en helhetssyn som innebär att människan ses i ett sammanhang där fysiska, sociala och psykologiska faktorer samverkar.

Rehabiliteringsprogrammet utgår från dina individuella problem, resurser och vilja till förändring. I grunden finns; "tro på människans förmåga att ta ansvar för sin egen hälsa". Målsättningen är att tillsammans återskapa funktion och tillfredsställelse; livskvalitet.

Hur blir du patient?

Du kommer till oss med remiss från företagsläkare, allmänläkare eller specialistläkare.

Orsak till remitteringen är ofta utredning och hantering av långvarig smärta, bedömning av arbetsförmåga samt utredning av rehabiliteringsbehov och -potential.

Vi som arbetar här

Utgångspunkten i vår rehabilitering är ett erfaret team som tillsammans med dig som patient planerar ditt rehabiliteringsprogram och stöder dig i din rehabilitering. Vårt team består av en fysiater (rehabiliteringsläkare), psykolog, socialhandledare, sjukskötare, fysioterapeut och konditionsskötare.

Utöver ovan nämnda kan din läkare, hälsovårdare eller fysioterapeut vid arbetshälsovården eller hälsovårdscentralen utgöra viktiga stödpersoner i hur du skall sköta din hälsa.

Broschyr

Blankett

Avgifter

För rehabliteringsutredningen samt smärtstöd fakturerar vi en medicinsk rehabiliteringsavgift.

Länkar

Läs mera i serviceguiden

Senast uppdaterad 11.01.2021