Vuxna med funktionshinder

På dessa sidor hittar du information om omsorg om funktionshindrade: socialt arbete, service för utvecklingsstörda, personlig assistans, färdtjänst, ändringsarbete i bostad, boende, dag- och arbetsverksamhet, närståendevård, stödpersonsverksamhet/familjevård samt om övrig service och stöd. 

Du hittar mera information om verksamheten i menyn.

 

Senast uppdaterad 31.12.2018