Boende

Boende kan ordnas för personer som flera gånger i dygnet har behov av hjälp och stöd för vardagliga saker (t.ex. matlagning, stöd i att sköta ett hem och ärenden utanför hemmet) och personlig vård (t.ex. hjälp med att duscha, äta).

Boende kan ordnas i personens eget hem med en kombination av olika tjänster t.ex. hemvård, personlig assistans, hemsjukvård.

Boende kan även ordnas i servicehus eller stödboenden där personal finns på plats en större del av dagen.

Boende kan ordnas enligt handikappservicelagen, socialvårdslagen eller omsorgslagen.

Ansökan om boende görs på blanketten ”Ansökan – Behov av service för person med funktionshinder”. Till ansökan bifogas ett läkarintyg eller annat utlåtande om den egna funktionsförmågan.

Social- och hälsovårdsverkets boendeenheter

Mera information om verksamheten hittar du i högra kanten.

Senast uppdaterad 17.09.2020