Boende

Boende kan ordnas för personer som flera gånger i dygnet har behov av hjälp och stöd för vardagliga saker (t.ex. matlagning, stöd i att sköta ett hem och ärenden utanför hemmet) och personlig vård (t.ex. hjälp med att duscha, äta).

Boende kan ordnas i personens eget hem med en kombination av olika tjänster t.ex. hemvård, personlig assistans, hemsjukvård.

Boende kan även ordnas i servicehus eller stödboenden där personal finns på plats en större del av dagen.

Boende kan ordnas enligt handikappservicelagen, socialvårdslagen eller omsorgslagen.

Ansökan om boende görs på blanketten ”Behov av service för person med funktionshinder”. Till ansökan bifogas ett läkarintyg eller annat utlåtande om den egna funktionsförmågan.

Social- och hälsovårdsverkets boendeenheter

Mera information om verksamheten hittar du i högra kanten.

Senast uppdaterad 20.10.2020