Grönkulla boende

Verksamhet

Grönkulla boende i Nykarleby är ett gruppboende med fem platser för personer med utvecklingsstörningar. Alla har eget rum, resten av utrymmena är gemensamma. Verksamheten startade år 1996.
(I andra delen av samma fastighet verkar Nykarleby Stads veterinär.)

Personal

Personal finns i boendet alltid när hyresgästerna är hemma.

Målsättning

Grönkulla boende ska vara ett tryggt hem, där man får stöd att vara självständig samt får handledning och hjälp med dagliga göromål enligt individuella behov. Vi strävar efter att de boende har en meningsfull fritid och deltar aktivt i olika evenemang samt gör kortare utflykter.

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 02.12.2018