Grönkulla boende

Grönkulla boende finns i Nykarleby och är ett boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Grönkulla är ett litet, hemtrevligt boende med fem klientplatser. Alla klienter har egna rum men delar på andra utrymmen såsom kök och vardagsrum. Personalen finns till för stöd och hjälp i vardagen för att klienterna ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vården och omsorgen planeras utgående ifrån klientens egna behov, förutsättningar och önskemål. Vi i personalen fokuserar på delaktighet samt upprätthållande och främjande av funktionsförmåga och arbetar tillsammans med klienten och inte istället för. Alla de vardagliga sysslor som finns i ett hem, såsom matlagning, disk, städning, klädvård och veckohandlande, görs av klienter och personal tillsammans.

För oss är det viktigt att klienterna får ta eget ansvar, har möjlighet att påverka vardagen och har en meningsfull fritid. Vi deltar aktivt i olika kurser och evenemang och vi far årligen på någon resa eller utflykt tillsammans, ibland kortare och ibland längre.

Senast uppdaterad 17.09.2020