Hedbo boendeenhet

Hedbo är handikappomsorgens nya boendeenhet i Pedersöre kommun. Verksamheten har börjat i september 2019.

Målsättningen är att stödja personer med utvecklingsstörning och funktionshinder med boendestöd i deras eget hem eller vid Hedbo.

Vi erbjuder också avlastning för närståendevårdare och för det har vi två lägenheter.

I Hedbo finns det sammanlagt 18 lägenheter. Av de här kommer en del i ett senare skede att användas för effektiverat serviceboende.

Lägenheter

Lägenheterna är enrummare (35–37 m2) i vilka det finns eget kök och badrum. Gemensamma utrymmen är matsal, som också är inredd för samvaro, samt bastuavdelning.

Hedbo är byggt 2006 och är anpassat för personer med fysisk funktionsnedsättning.

Verksamhet

Till oss kommer klienter från hela Social- och hälsovårdsverkets samarbetsområde. Personalen består av socionomer och närvårdare som arbetar utifrån ett habiliterande arbetssätt. Målet är att klienterna med personalens stöd och handledning ska kunna fungera så självständigt som möjlig i sin vardag. Handledning och stöd ges i skötseln av det egna hemmet och sig själv, i att fungera i sin närmiljö, i att använda pengar, vid förflyttningar, i sociala färdigheter och i hur man fungerar i samhället. Hela personalen deltar i handledningen av klienterna.

Ta kontakt om du vill ha mera information!

Senast uppdaterad 17.09.2020