Keva Koti

Keva Koti är ett gruppboende för finskspråkiga utvecklingsstörda i Jakobstad med personal på plats dygnet runt.

Keva Koti har 7 platser. Alla boende har ett eget rum, som de själva har möblerat, samt ett eget badrum. Gemensamma utrymmen är kök och vardagsrum samt ”Vita rummet”. Vita rummet är mycket uppskattat av de boende och är i flitig användning.

Målet för Keva Kotis verksamhet är att handleda och stöda de boende så att de kan bo så självständigt som möjligt, samt att utveckla och upprätthålla de boendes förmåga att ta egna initiativ och ha kontroll över sitt liv i alla vardagliga sysslor.

De boende får handledning och hjälp i att sköta det egna hemmet, sig själva, uträtta ärenden i närmiljön, hur man använder pengar, flyttar sig från plats till annan, sociala färdigheter samt i hur man fungerar i samhället.

Keva Koti verkar mångsidigt och man deltar i olika tjänster som samhället erbjuder. Korta utflykter och resor görs årligen både i närmiljön och längre bort.

Den viktigaste målsättningen för Keva Koti är dock att vara ett hem för alla boende så att de känner sig betydelsefulla och accepterade samt att boendet känns tryggt.

Senast uppdaterad 17.09.2020