Stella boendestöd

Verksamheten är tvåspråkig och riktar sig till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, lindrig utvecklingsstörning eller nedsatt fysisk funktionsförmåga. Personalen består av socionomer, utvecklingspsykolog samt närvårdare.

Verksamhet

Klienterna bor i egna lägenheter i nära anslutning till personalens utrymmen eller i egna lägenheter inom samarbetsområdet. Personalen erbjuder handledning och stöd enligt klientens behov t.ex. scheman, social träning samt övning av olika aktiviteter som att handla mat, laga mat och att städa sitt hem. Varje klient får en egen handledare som har huvudansvaret men hela personalgruppen finns till hands.

Målsättning

Målsättningen är att klienterna ska klara av sin vardag så självständigt som möjligt med hjälp av handledning och stöd från personalen.

Du ansöker om Stella boendstödets service via socialarbetaren.

Senast uppdaterad 29.10.2020