Socialt arbete inom handikappomsorgen

Socialarbetare och socialhandledare arbetar inom funktionshinderområdet för att ge social service till personer med funktionhinder och deras anhöriga. Du och din familj kan få rådgivning, handledning och stöd i det dagliga livet.

Målsättningen är att skapa en helhet av socialt stöd och service för klienten.

Servicebehov utreds och bedöms och skrivs in i en klientplan, som utarbetas tillsammans med klienten.

Läs mera

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 07.05.2018