Stödpersonsverksamhet / Familjevård

Stödpersonsverksamhet

En stödperson kan erbjuda personer med funktionsnedsättning en möjlighet till aktiv fritid. Stödpersonen kan följa med på t.ex. shopping, evenemang, konserter, idrottshändelser, bio eller cafébesök m.m. Stödpersonen hjälper inte till med ärenden och kontakt till myndigheter.

En stödperson kan beviljas för ett kalenderår i gången, eftersom det är en icke subjektiv rättighet. Ansökan om stödperson görs årligen.

Social- och hälsovårdsnämnden beviljar varje år en viss summa för servicen.

Antalet timmar som beviljas är behovsprövat och stödpersonen får en ekonomisk ersättning. Servicen är gratis för användaren.

Vi rekommenderar att du själv hittar en person som kan fungera som stödperson, eftersom kommunen/staden inte automatiskt har stödpersoner att erbjuda.

Stödperson beviljas enligt socialvårdslagen.

Stödpersonen har tystnadsplikt.

Ansökan

Ansökan om stödperson görs på blanketten ”Behov av service för person med funktionshinder”. Läkarintyg bifogas till ansökan.

Familjevård

Familjevård inom handikappomsorgen (funktionshinderområdet) är en verksamhetsform som kan vara fortgående eller tillfällig och som ordnas på deltid eller på heltid. Familjevård ordnas i ett enskilt hem och ett uppdragsavtal görs mellan uppdragsgivaren (social- och hälsovårdsverket) och familjevårdaren.

Inom handikappomsorgen tillämpas tillfällig familjevård för barn vars föräldrar behöver få avlastning eller är tillfälligt förhindrade att ta hand om barnet. Familjevårdaren sköter/tar hand om barnet under ett överenskommet antal dygn per månad och får ersättning från social- och hälsovårdsverket.

Senast uppdaterad 20.10.2020