Be om en hälso- och vårdplan

Fråga efter en hälso- och vårdplan om du har en långvarig sjukdom eller flera sjukdomar och aktivt vill delta i vården och hur den ordnas - då är vårdplanen något för dig! Vårdplanen sammanfattar för dig viktiga fakta och de överenskommelser som görs som stöd för din egenvård.

Vi erbjuder dig en vårdplan då du går på våra mottagningar. Du kan också själv begära en vårdplan, exempelvis genom att ta kontakt till din egen hvc-mottagning.


HoV:s betydelse för patienten

Hälso- och sjukvårdslagen 1.5.2011

  • Patientens roll och delaktighet poängteras i planeringen och förverkligandet av vården
  • Kommunmedlemmarna har rätt till offentlig primärhälsovård ifall de befinner sig tillfälligt på en annan ort. För detta behövs en hälso- och vårdplan som fungerar som betalningsförbindelse.
  • Hälsovårdscentralen ansvarar för att patientens vårdplan görs.

Hälso- och vårdplanen

  • avsedd att användas vid planering, förverkligande och utvärdering av vården för patienter med kronisk sjukdom
  • fungerar som ett sammanfattande dokument för patientens hälsoproblem oberoende var hon/han har blivit vårdad
  • en plan som görs upp i samråd med patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen utgående från patientens behov och målsättningar
  • fungerar som ett stöd för vården
  • klarlägger arbesfördelningen mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen
  • möjliggör att den planerade vården kan fortsätta trots ett eventuellt byte av vårdställe

Vårdplanen görs enligt processen för den strukturerade vården på hälsocentralernas mottagning

Länk till broschyren Potku - patienten vid rodret

Egenvårdsblankett

  • Bekanta dig med blanketten Egenvårdsblankett som du fyller i före sjuksköterskebesöket

Hälso- och vårdplanens innehåll

Broschyr - Bekanta dig med innehållet i hälso- och vårdplanen så att du är förberedd inför besöket

Behov av vård i annan kommun

OBS!

Du är själv den bästa specialisten på din egen vård - hälso- och sjukvårdspersonalen stöder dig vid behov.

Senast uppdaterad 30.10.2020