Anstaltsvård

Att bli fri från beroende är en process, där man vid behov använder avgiftningsvård på anstalt för att bryta den onda cirkeln av missbruk eller en rehabiliteringsperiod på rehabiliteringsanstalt.

Avgiftningsvård

Behovet av avgiftningsvård på anstalt avgörs vardagar på Beroendevårdsklinikens akutmottagning. Vid andra tider görs bedömningen av jourhavande läkare på hälsovårdscentralen. I regel sker avgiftningsvården på på beroendecentret.

Rehabiliteringsperiod

En rehabiliteringsperiod på en rehabiliteringsanstalt för missbrukare förutsätter klientens samtycke. För anstaltsrehabilitering behövs en remiss/betalningsförbindelse.

Betalningsförbindelsen beviljas på Beroendevårdskliniken utgående från en bedömning av klientens situation. Du kan själv kontakta en rehabiliteringsanstalt och då betalar du själv din rehabilitering. I regel är en anstaltsrehabiliteringperiod en månad lång.

Senast uppdaterad 19.01.2021