Mottagningar

Coronavirus

Inom vårt samarbetsområde finns en större hvc-mottagning, en välfärdscentral och tre välfärdsstationer med sjukvårdsmottagningar, en diabetesmottagning, en lung- och astmaenhet samt flere vårdmaterialutdelningspunkter. 

 

 

Senast uppdaterad 16.09.2020