Bennäs välfärdsstation - sjukvårdsmottagning

Coronavirus

Bennäs sjukvårdsmottagning finns till för dig som bor i Bennäs- och Purmo-området. Som vuxen kan du besöka mottagningen i hälso- och sjukdomsärenden. Dina besök är tidsbeställda. Mottagningen är en del av Bennäs välfärdsstationfinns där du också kan besöka mödra-, barn- och preventivrådgivningen, Bennäs hemvård, Pedersöre socialomsorg samt munhälsovården.

Du kan besöka hälsovårdare för bl.a. sjukvårdsmottagning, livsstilsrådgivning, rådgivning vid långvariga sjukdomar och vårdmaterialutdelning. Du kan också vid behov få en hälso- och vårdplan uppgjord. Börja alltid med att kontakta telefonrådgivningen tfn (06) 786 1333.

Om du har diabetes kan du besöka Pedersöres diabetesskötare vid Esse välfärdsstation.

Du behöver inte anmäla dig då du kommer till Bennäs välfärdsstation.

Då du behöver läkare i hälso- och sjukvårdsärenden ska du kontakta telefonrådgivningen enligt ovan. Läkarens mottagning finns i Jakobstad vid Malmska hvc-mottagning. Läkaren vid Bennäs välfärdsstation sköter endast rådgivningsärenden.

Då du p.g.a. psykisk ohälsa behöver en samtalskontakt kan du kontakta hvc:s psykteam.

Din patientjournal kan du läsa på Mina Kanta-sidor. Läs mera på vår sida om tjänsten. På sidan finns också information om hur du går till väga då du behöver förnya dina recept.

Kom alltid ihåg att avboka eller att ändra din tid vid förhinder genom att ringa telefonrådgivningen eller Bennäs välfärdsstation enligt ovan. Under Läs mera finns mera information om bl.a. undersökningsresultat, anmälning och förhinder.

Purmo sidomottagning

För dig som bor i Purmo finns en sidomottagning, som är öppen torsdagar. Du kan besöka mottagningen i sjukvårdsärenden och för hemlab. Ring alltid telefonrådgivningen eller Bennäs välfärdsstation enligt ovan för att boka tid.

Mottagningen finns vid Purmohemmet med parkering och ingång från bakgården.

Hemlab

I första hand ska du besöka laboratoriet vid Malmska för dina laboratorieprov. Om du har svårt att ordna detta är det också möjligt att få proven tagna på vissa provtagningsdagar vid Bennäs välfärdsstation eller Purmo sidomottagning. Meddela Bennäs välfärdsstation på förhand.

Avgifter

För besök samt vissa intyg fakturerar vi avgifter enligt gällande taxa.

 

Läs mera

Senast uppdaterad 11.01.2021