Diabetesmottagning

Coronavirus

Diabetesmottagningen finns till för dig som har diabetes oberoende av ålder.

Vi vägleder och stöder dig i egenvården så att du har en god sockerbalans och så att du kan göra medvetna val i fråga om kost, motions- och levnadsvanor. Detta gör att din risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom minskar avsevärt.

Till vår mottagning kan du komma för uppföljning av typ 1* och typ 2* diabetes både till diabetesskötare och läkare enligt din individuella vårdplan. Till dessa uppföjningskontroller blir du kallad. Vi stöder och hjälper vid val av hjälpmedel och behandlingsform samt hjälper vid problem med diabetesbalansen.

På mottagningen gör vi också ögonbottenfotografering och fotvård enligt riskbedömning.

På diabetesmottagningen jobbar diabetesskötare, diabetesläkare, fotvårdare och en avdelningssekreterare. Dessutom har vi också nära samarbete med näringsterapeuterna.

Till mottagningen kommer du genom att beställa tid via vårt kansli måndag - torsdag kl. 9.30 - 11, tfn (06) 786 1550 eller på diabetesskötarnas telefontider.

Diabetesskötarna har också mottagning i Nykarleby och Pedersöre. Vid din uppföljningskontroll i Nykarleby ger diabetesskötaren en tid till din följande uppföljningskontroll och du kallas endast till ögonbottenfotografering.

I Nykarleby har diabetesskötaren telefontid måndag - fredag kl. 9 - 9:30, tfn (06) 786 2716. I Pedersöre har diabetesskötaren telefontid måndagar och tisdagar kl. 8 - 9, GSM 050 323 8067.

Avgifter

För dina läkar- och sjukskötar-/hälsovårdarbesök fakturerar vi en avgift enligt gällande taxa.

Länkar

Läs mera

 

*Typ 1 diabetes = kroppen producerar inget insulin

*Typ 2 diabetes = kroppen har svårigheter att själv reglera sockerhalten i blodet

Senast uppdaterad 27.10.2021