Larsmo välfärdsstation - sjukvårdsmottagning

Coronavirus

Larsmo mottagning finns till för dig som bor i Larsmo-området. Som vuxen kan du besöka mottagningen i hälso- och sjukdomsärenden. Dina besök är tidsbeställda. Mottagningen är en del av Larsmo välfärdsstation där du också kan besöka mödra-, barn- och preventivrådgivning, munhälsovård, hemvård och socialomsorg.

Du kan besöka hälsovårdare för bl.a. sjukvårdsmottagning, livsstilsrådgivning, rådgivning vid långvariga sjukdomar och vårdmaterialutdelning. Du kan också vid behov få en hälso- och vårdplan uppgjord. Börja alltid med att kontakta telefonrådgivningen tfn (06) 786 1333.

Om du har diabetes kan du besöka Diabetesmottagningen i Jakobstad. Läs mera om diabetesmottagningen.

Då du behöver läkare i hälso- och sjukvårdsärenden ska du kontakta telefonrådgivningen enligt ovan. Läkarens mottagning finns i Jakobstad vid Malmska hvc-mottagning. Läkaren på Larsmo mottagning sköter i huvudsak rådgivningsärenden, men har också en del hälso- och sjukvårdsbesök.

Då du p.g.a. psykisk ohälsa behöver en samtalskontakt kan du kontakta hvc:s psykteam.

Ifall du kommer för ett läkarbesök ska du anmäla dig vid information. För övriga besök behövs ingen anmälning.

Din patientjournal kan du läsa på Mina Kanta-sidor. Läs mera på vår sida om tjänsten. På sidan finns också information om hur du går till väga då du behöver förnya dina recept.

Kom alltid ihåg att avboka eller att ändra din tid vid förhinder genom att ringa telefonrådgivningen eller Larsmo mottagning enligt ovan. Under Läs mera finns mera information om bl.a. undersökningsresultat, anmälning och förhinder.

Hemlab

I första hand ska du besöka laboratoriet vid Malmska för dina laboratorieprov. Om du har svårt att ordna detta är det också möjligt att få proven tagna på vissa provtagningsdagar vid Larsmo mottagning. Meddela Larsmo mottagning på förhand.

Avgifter

För dina läkar-, sjukskötarbesök samt vissa intyg fakturerar vi avgifter enligt gällande taxa. Dina rådgivningsbesök är avgiftsfria.

 

Läs mera

Senast uppdaterad 11.01.2021