Lung- och astmaenhet

Coronavirus

Lung- och astmaenheten finns till för dig som har en lungsjukdom som behöver följas upp eller utredas. På enheten jobbar sjukskötare/astmaskötare, sömnskötare, sekreterare och läkare.

Enhetens service riktar sig till vuxna patienter. Barnpatienter under 16 år med lung- och astmasjukdomar hänvisas till barn- och ungdomspolikliniken.

Lung- och astmaenhetens personal ansvarar också för vården av patienter som får hyposensibilisering samt för lunghjälpmedel. Om du har problem med syreberikare, kan du kontakta oss dagtid. På helger eller kvällstid ska du kontakta avdelning B2 Akut allmänmedicinsk avdelning, lung- och hjärtvård.

Lung- och astmaenheten finns i gamla sjukhuset på Malmskas område.

Astmaskötare

Astmaskötaren ansvarar för astmarådgivningen och hos henne kan du utreda och följa upp en astma- eller COPD-diagnos.

Astmaskötaren har sin mottagning på lung- och astmaenheten i Jakobstad och vid Nykarleby välfärdscentral.

Då du misstänker att du har astma kan du kontakta telefonrådgivningen för en eventuell utredning, för det behöver du ingen remiss. Om du kommer för en utredning från en annan organisation behöver du läkarremiss.

Då du redan har en astmadiagnos kan du kontakta lung- och astmaenheten enligt behov, t.ex. vid försämring av din astma eller för rådgivning. För det behöver du ingen remiss.

Tillsammans med dig går astmaskötaren igenom:

 • medicineringens grundprinciper
 • kontroll av inhalationsteknik
 • eventuell biverkningar
 • PEF-uppföljning och egna PEF-värden
 • betydelse av motion och egenvård
 • information om ersättning av mediciner

Du kan med förtroende vända dig till alla sjukskötare som jobbar på lung- och astmaenheten. Varje sjukskötare har astmaskötarutbildning.

Sömnskötare

Till sömnskötaren kommer du efter att du har fått din diagnos. Sömnskötaren ansvarar för sömnapnépatientens vård.

Sömnapné diagnostiseras med en sömnregistrering under natten. Sömnundersökningen utförs hemma.

Om du har problem med C-PAP/APAP-apparaten eller masken, kontakta sömnskötaren och vid behov kan du boka tid till mottagningen.

Lung- och astmaenhetens läkare

Läkaren undersöker och vårdar patienter med olika lungsjukdomar t.ex:

 • astma
 • COPD eller KOL
 • sarkoidos
 • lungfibros
 • lungtuberkulos
 • sömnapné
 • lungcancer

Du behöver en läkarremiss för utredning av andra lungsjukdomar än astma.

Lung- och astmaenhetens överläkare ansvarar också för vården av lungpatienter på avdelningen B2 Akut allmänmedicinsk avdelning, lung- och hjärtvård samt dag- och hemsjukhuset.

Avgift

För dina besök på lung- och astmaenheten fakturerar vi en avgift enligt gällande taxa.

Läs mera i serviceguiden

Senast uppdaterad 12.02.2021