Malmska hvc-mottagning

Coronavirus

Malmska hvc-mottagning finns till för dig som bor i Jakobstad, Larsmo och Pedersöre. Du kan kontakta i hälso- och sjukdomsärenden och dina besök är tidsbeställda.

Du kan besöka läkare, sjukskötare, hälsovårdare eller fysioterapeut. Du kan också få en telefontid till läkare. Börja alltid med att kontakta telefonrådgivningen tfn (06) 786 1333. Se längre ner på sidan ifall du behöver besöka en psykolog.

Sjukskötare/hälsovårdare har bl.a. telefonrådgivning, sjukvårdsmottagning, livsstilsrådgivning, rådgivning vid långvariga sjukdomar, vaccinationsmottagning, ordinerar Marevan samt assisterar läkaren. Sjukskötarmottagningar.

Om du har diabetes kan du besöka Diabetesmottagningen. Läs mera om diabetesmottagning

Telefonrådgivningen bokar också tider till fysioterapeuternas direktmottagning, som innebär besök hos fysioterapeut utan läkarremiss för bedömning av besvär i stöd- och rörelseorganen.

 

Hvc-läkaren lyssnar, undersöker, diagnostiserar samt skriver ut medicin och intyg som du behöver. Läkaren gör nödvändiga undersökningar i nära samarbete med bl.a. laboratoriet, röntgen, vårdpersonalen och specialsjukvården. Efter eventuella undersökningar fortsätter vården på hvc-mottagningen. Läs mera om hur du går till väga för att få dina undersökningsresultat.

Om du har en långtidsjukdom gör du tillsammans med vårdpersonal och läkare upp en hälso- och vårdplan där det också framkommer hur ofta du ska gå på kontroller.

Ifall du kommer för ett läkarbesök ska du anmäla dig vid anmälningsdisken. För övriga besök behövs ingen anmälning.

Din patientjournal kan du läsa på Mina Kanta-sidor. Läs mera på vår sida om tjänsten. På sidan finns också information om hur du går till väga då du behöver förnya dina recept.

 

Vår hälsovårdscentral är också en sjömanshälsovårdscentral. Därför ordnar vi hälso-, sjuk- och tandvård till alla sjömän obereoende av hemort och nationalitet. De läkare som blivit utnämnda till sjömansläkare får utfärda sjömansläkarintyg. Kontakta telefonrådgivningen enligt ovan eller munhälsovården för tandvård.

Kom alltid ihåg att avboka eller att ändra din tid vid förhinder genom att ringa telefonrådgivningen enligt ovan. Under Läs mera finns mera information om bl.a. undersökningsresultat, anmälning, förhinder, och parkering.

 

Hvc:s psykteam

Då du p.g.a. psykisk ohälsa behöver en samtalskontakt kan du kontakta hvc:s psykteam.

Avgifter

För dina läkar-, sjukskötarbesök samt vissa intyg fakturerar vi avgifter enligt gällande taxa. Dina psykologbesök är avgiftsfria.

 

Läs mera

Senast uppdaterad 16.09.2020