Munsala sjukvårdsmottagning

Munsala mottagning finns till för dig som bor i Munsala-området. Som vuxen kan du besöka mottagningen i hälso- och sjukdomsärenden. Dina besök är tidsbeställda. På mottagningen finns också mödra-, barn- och preventivrådgivning.

Du kan besöka hälsovårdare för bl.a. sjukvårdsmottagning, livsstilsrådgivning, rådgivning vid långvariga sjukdomar och vårdmaterialutdelning. Du kan också vid behov få en hälso- och vårdplan uppgjord. Börja alltid med att kontakta telefonrådgivningen tfn (06) 786 2701 eller Munsala mottagning tfn (06) 786 2750.

Om du har diabetes kan du besöka Nykarlebys diabetesskötare vid Nykarleby välfärdscentral. Hälsovårdaren vid Munsala mottagning sköter också vissa diabetesbesök.

Du behöver inte anmäla dig då du kommer till Munsala mottagning.

Då du behöver läkare i hälso- och sjukvårdsärenden ska du kontakta telefonrådgivningen enligt ovan. Läkarens mottagning finns vid Nykarleby välfärdscentral. Läkaren på Munsala mottagning sköter endast rådgivningsärenden.

Då du p.g.a. psykisk ohälsa behöver en samtalskontakt kan du kontakta hvc:s psykteam.

Din patientjournal kan du läsa på Mina Kanta-sidor. Läs mera på vår sida om tjänsten. På sidan finns också information om hur du går till väga då du behöver förnya dina recept.

Kom alltid ihåg att avboka eller att ändra din tid vid förhinder genom att ringa telefonrådgivningen enligt ovan. Under Läs mera finns mera information om bl.a. undersökningsresultat, anmälning och förhinder.

Avgifter

För vissa hälsovårdarbesök samt vissa intyg fakturerar vi avgifter enligt gällande taxa.

Broschyrer

 

Läs mera

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 10.04.2019