Nykarleby välfärdscentral - hvc-mottagning

Coronavirus

Har du symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom, ska du stanna hemma och kontakta telefonrådgivningen

måndag - fredag kl. 8 - 16, tfn 06 7862701.

Vi har skild ingång och mottagning för patienter med förkylningssymtom så därför är det viktigt att du ringer först!

Det är också viktigt att du avbokar tidigare inplanerade besök till vanlig mottagning ifall du har förkylningssymtom och/eller symtom på luftvägsinfektion!

Vi har ordnat vår verksamhet så att det är tryggt att besöka vår mottagning.

 

 

 

Nykarleby hvc-mottagning

Nykarleby hvc-mottagning finns till för dig som bor i Nykarleby centrum, Jeppo och Munsala. Mottagningen är en del av Nykarleby välfärdscentral där du också kan besöka mödra-, barn- och preventivrådgivning, munhälsovård, hemvård och socialomsorg. Jeppo och Munsala mottagningar är numera stängda och verksamheten har flyttat till Nykarleby välfärdscentral. 

Du kan kontakta i hälso- och sjukdomsärenden och dina besök är tidsbeställda.

Du kan besöka läkare, sjukskötare, hälsovårdare eller fysioterapeut. Du kan också få en telefontid till läkare. Börja alltid med att kontakta telefonrådgivningen tfn (06) 786 2701. Se längre ner på sidan ifall du behöver besöka en psykolog.

Sjukskötare/hälsovårdare har bl.a. telefonrådgivning, sjukvårdsmottagning, livsstilsrådgivning, rådgivning vid långvariga sjukdomar, vaccinationsmottagning, ordinerar Marevan samt assisterar läkaren. Sjukskötarmottagningar.

Om du har diabetes kan du besöka Nykarlebys diabetesskötare. Läs mera om diabetesmottagning

 

Hvc-läkaren lyssnar, undersöker, diagnostiserar samt skriver ut medicin och intyg som du behöver. Läkaren gör nödvändiga undersökningar i nära samarbete med bl.a. laboratoriet, röntgen, vårdpersonalen och specialsjukvården. Efter eventuella undersökningar fortsätter vården på hvc-mottagningen. Läs mera om hur du går till väga för att få dina undersökningsresultat.

Om du har en långtidsjukdom gör du tillsammans med vårdpersonal och läkare upp en hälso- och vårdplan där det också framkommer hur ofta du ska gå på kontroller.

Ifall du kommer för ett läkar-, sjukskötar- eller hälsovårdarbesök ska du anmäla dig vid informationen.

Din patientjournal kan du läsa på Mina Kanta-sidor. Läs mera på vår sida om tjänsten. På sidan finns också information om hur du går till väga då du behöver förnya dina recept.

 

Vår hälsovårdscentral är också en sjömanshälsovårdscentral. Därför ordnar vi hälso-, sjuk- och tandvård till alla sjömän obereoende av hemort och nationalitet. Läkare som blivit utnämnd till sjömansläkare får utfärda sjömansläkarintyg. Kontakta telefonrådgivningen enligt ovan eller munhälsovården för tandvård.

Kom alltid ihåg att avboka eller att ändra din tid vid förhinder genom att ringa telefonrådgivningen enligt ovan. Under Läs mera finns mera information om bl.a. undersökningsresultat, anmälning och förhinder.

 

 

Hvc:s psykteam

Då du p.g.a. psykisk ohälsa behöver en samtalskontakt kan du kontakta hvc:s psykteam.

Avgifter

För dina läkarbesök eller besök på sjukvårdsmottagningen, samt vissa intyg fakturerar vi avgifter enligt gällande taxa. Avgiftsfria besök är bl.a. psykologbesök, hälsogranskningar, vaccinering som ingår i vaccinationsprogrammet. 

 

Läs mera

Senast uppdaterad 19.11.2020