Vårdmaterialutdelning

På grund av coronaepidemin önskar vi att du ringer vårdmaterialutdelningen och beställer ditt material. Samtidigt bestäms tidpunkt och plats för hämtning.

Vårdmaterialutdelningen finns till för dig som har lagstadgad rätt till avgiftsfritt vårdmaterial p.g.a. en långtidssjukdom.

Vårdmaterialutdelningen främjar vården och uppföljningen av långvariga sjukdomar som sker i hemmet samt förbättrar dina förutsättningar för egenvård, arbets- och funktionsförmåga och livskvalitet. Serviceboende och effektiverat serviceboende jämställs med att bo hemma. 

För att få vårdmaterial behövs alltid en utredning och bedömning av behovet. Kontakta den enhet där du vårdas eller telefonrådgivningen.

Utdelningspunkter finns i alla våra kommuner: Jakobstad, Nykarleby, Larsmo och Pedersöre. Då utredningen är gjord och du uppfyller alla kriterier kan du hämta ditt material från utdelningspunkterna eller kontakta dem per telefon.

Exempel på några avgiftsfria vårdartiklar

  • Teststickor och tillbehör till insulinpennor/-pumpar för diabetiker.
  • Inkontinensmaterial såsom blöjor vid medelsvår eller svår urinläckage samt katetrar vid urinstopp.
  • Stomipåsar och material för stomipatienter.

Utöver dessa finns också andra speciella behov av vårdmaterial som kan behövas i olika livsskeden. Kontakta då din vårdande enhet för en utredning.

När har du rätt till avgiftsfria vårdartiklar och vårdmaterial?

  • Du är långtidssjuk, dvs. vården har pågått längre än 3 månader.
  • Din hemkommun är Jakobstad, Nykarleby, Larsmo eller Pedersöre.
  • Du har en utredning med vårdplan av läkare eller vårdpersonal från någon av våra enheter eller från en annan vårdinrättning.
  • Ditt material finns som godkänd avtalsprodukt.

Om du kommer från en kommun utanför vårt samarbetsområde kan du också få avgiftsfritt vårdmaterial via oss enligt vårdplanen från din egen hemkommun.

Du kan också få rätt till avgiftsfritt vårdmaterial om du kommer från ett annat EU- eller avtalsland och har vårdplan/intyg från hemlandet. Krävs då att du vistas en längre tid inom vårt samarbetsområde. Vårdmaterial kan också ges om du här får ett oväntat behov av material. Vi gör en utredning varefter du kan få det material du behöver under tiden du vistas här och för din hemresa. Krävs europeiskt sjukvårdskort eller kopia av ID-handling.

När har du inte rätt till avgiftsfritt vårdmaterial

  • Du behöver material för tillfälligt bruk under 3 månader.
  • Du kommer från en kommun utanför vårt samarbetsområde och saknar vårdplan.
  • Ditt barn som är under 3 år kan inte får avgiftsfria blöjor trots sjukdom eller handikapp.

Artiklar som hör till din personliga hygien bekostar du själv såsom också receptbelagda mediciner, medicinska preparat och bassalvor.

Hemtransport

För blöjor och vissa katetrar har du möjlighet att ingå ett hemtransportavtal. Det innebär att artiklarna transporteras direkt hem till dig. Ett avtal om hemtransport uppgör du med vårdmaterialutdelningen inom ditt område, se kontaktuppgifterna i vänstra kanten. Vid ändringar i avtalet bör du också kontakta dem.

Därefter kan du själv beställa blöjor av leverantören 4 gånger per år. Du kan själv registrera dig på deras hemsida och göra din beställning. Alternativt ringer du själv till leverantören och gör din beställning eller kontaktar vårdmaterialutdelningen inom ditt område som då hjälper dig med beställningen. Du kan högst 4 gånger per år få avgiftsfri hemtransport av ditt material.

Avgifter

För eventuella läkarbesök fakturerar vi avgift enligt gällande taxa. Dina besök för utdelning av vårdartiklar hos sjukskötare är avgiftsfria.

Karta över Malmskas område

Bild: Karta över Malmskas område och Vårdmaterialutdelning

Senast uppdaterad 16.06.2021