Elektronisk anmälning

Då du kommer till mottagningen/Anmälning

Kom i tid! Ta alltid med dig identitetsbevis! Ta också eventuell medicinlista med dig! Efter att du anmält dig kan du vänta på din tur.

Anmälning med hjälp av automat

Vid munhälsovården kan du anmäla dig elektroniskt. Det innebär att du med hjälp av en automat kan anmäla dig själv.

Anmäl dig genom att skriva in din personbeteckning på pekskärmen. Alternativt kan du visa streckkoden på Fpa-kortet eller personkortet för avläsaren. Din anmälning sparas i patientdatasystemet och personalen ser att du har kommit.

Vid behov får du hjälp av vår personal.

Obs! Ifall dina kontaktuppgifter har ändrats ska du meddela ändringarna till personalen. 

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 04.12.2020