Tandläkarjour

Du som behöver brådskande tandläkarhjälp kan komma till vår vardagsjour under våra öppethållningstider. Vid övriga tider finns tandläkarens samjour i Karleby.

Jourinfo vardagar kl. 8 - 9 Ring!

Se vänstra kanten för kontaktuppgifter

  • Vi kan inte ge tider via e-post p.g.a. datasekretessen.
  • Mera omfattande arbeten utförs ej under jourtid.
  • Du kan inte reservera jourtid på förhand till kommande dagar.
  • Tiderna till jourmottagningen är riktgivande.
  • Du kan komma till vardagsjouren oberoende av din ålder eller hemkommun.

 

Munhälsovårdens tandläkarjour vid Soite i Karleby

  • Till jouren kommer du i regel efter att du har tagit kontakt per telefon.
  • Soite jour  OBS! Kontakta angivet telefonnummer måndag-torsdag tidigast fr.o.m. kl. 16.00, fredagar samt söckenhelger  tidigast fr.o.m. kl.15.00.

Avgifter

Vi debiterar åtgärderna enligt normal kommunal tandvårdstaxa. 0 - 17-åringars vård är avgiftsfri. FPA ersättning kan inte fås.

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 20.02.2020