Åtgärdspolikliniken

Coronavirus

På åtgärdspolikliniken tar vi hand om dig som kommer för en planerade åtgärder inom våra specialiteter, dvs. kirurgi, gynekologi, ögonsjukdomar och inremedicin.

Vårdplaneraren ger förhandsinformation om din kommande åtgärd, eventuella förberedelser och sådant du behöver tänkta på och eventuellt ordna innan och efter din åtgärd. Informationen får du via en telefonintervju.

På åtgärdsdagen kommer du till polikliniken på överenskommen tid. Personalen på åtgärdspolikliniken tar hand om dig både innan och efter din åtgärd.

Det är viktigt att du följer de förberedande instruktioner som du får vid förhandsinformationen. Innan åtgärden får du eventuellt byta till patientkläder. Eventuellt får du också värkmedicin samt andra mediciner ordinerat av opererande läkare. Du kan fritt fråga vårdpersonal och läkare om du har frågor om din vård.

Innan hemfärd får du både muntliga och skriftliga hemvårdsföreskrifter. Då du är klar att åka hem kontaktar du personen som ska hämta dig. 

På åtgärdspolikliniken strävar vi efter att ge dig en högkvalitativ vård som du är delaktig i.

Du kan kontakta sjukskötare vardagar under telefontid kl. 7:30 - 10:30 på tfn 06 786 2138 eller vårdplaneraren måndag och onsdag på tfn. 06 786 2104 för rådgivning och frågor om din åtgärd.

Har du frågor kring planeringen, t.ex. väntetid eller förhinder ska du kontakta vårdplaneraren.

Avgifter

Vi fakturerar en avgift för din vistelse/åtgärd på vår enhet. Ifall du uteblir utan giltig orsak och inte meddelar debiterar vi en straffavgift.

Läs mera i serviceguiden

Senast uppdaterad 17.02.2021