Endoskopi

Coronavirus

Endoskopi är en undersökning där man undersöker magsäcken, tarmen, urinblåsan eller lungorna med ett böjligt instrument*.

Du behöver en läkarremiss för att komma till dessa undersökningar. Remiss får du t.ex från hvc, arbetshälsovården, privata läkarmottagningar eller andra sjukhus.

Efter att vi har fått din remiss sätter vi dig i kö. Du blir sen kallad till undersökning i den takt som tider finns med hänsyn till läkarens vårdbedömning.

Obs! Fastän din remiss sänds till Vasa för bedömning kan din undersökning ske hos oss. Endoskopiundersökningar i narkos utförs på centralsjukhus.

Vanligen förbereder du dig hemma inför undersökningen och du får åka hem samma dag. Vid behov kan du få hjälp med förberedelserna på en allmänmedicinsk avdelning, kontakta då sekreteraren. Mera information får du i kallelsebrevet.

Vid behov kan du kontakta endoskopin på telefontiden måndagar - torsdagar kl. 14:30 - 15, tfn (06) 786 1827.

Du får undersökningsresultatet direkt av läkaren och ifall provbitar tas får du brevsvar inom 2 - 3 veckor.

Avgifter

För dina endoskopibesök fakturerar vi en poliklinikavgift. Om du är intagen på en avdelning fakturerar vi istället en vårddygnsavgift.

 

Endoskopiska undersökningar

Gastroskopi
undersökning av magsäcken
Sigmoideoskopi
undersökning av delar av tarmen
Colonoskopi
undersökning av hela tjocktarmen
Cystoskopi
undersökning av urinblåsan
Broncoskopi
undersökning av luftstrupe och lungor

Läs mera i serviceguiden

Senast uppdaterad 12.02.2021