Gyn- och mödrapolikliniken

Coronavirus

Till gyn- och mödrapolikliniken kan du komma som patient med remiss från hälsovårdscentralen eller privata läkare.

Vi är en tidsbeställningspoliklinik och då vi fått din remiss kallar vi dig till polikliniken per brev eller telefon. Polikliniken är öppen måndag - fredag.

Till mödrapolikliniken kan du bli remitterad via mödrarådgivningen ifall specialläkare behövs under graviditeten. Orsak till besök kan vara bl.a. fastställande av beräknad tid, ultraljud samt problem som kan uppstå under graviditeten i form av högt blodtryck, fostrets tillväxt, höga sockerbelastningsvärden mm. Vid behov remitterar vi vidare till förlossningssjukhus.

På gynekologiska polikliniken sköter vi om kvinnor med olika gynekologiska problem t.ex. blödningar, hormonella besvär, gynekologiska infektioner, inkontinensbesvär (urinläckage), smärtor i nedre buken samt problem under tidig graviditet. Vi undersöker, vårdar och följer också upp patienter med gynekologisk cancer.

Vid ställningstagande till gynekologiskt ingrepp sätter vi dig i kö till åtgärdspolikliniken eller remitterar dig vidare till annat sjukhus.

Gynekologiska polikliniken samarbetar med preventivrådgivningen och sätter in spiraler och preventivkapslar. Tiden bokas in via preventivrådgivningen.

Om du har frågor om din remiss, behöver ta kontakt angående den bokade tiden, behöver rådgivning eller har andra frågor kan du kontakta poliklinikens barnmorskor under telefontiden vardagar kl. 8:15 - 9, tfn (06) 786 2443.

Välkommen till oss!

Länkar

Avgifter

Vi fakturerar en poliklinikavgift för dina besök. Vissa graviditetsultaljud är avgiftsfria besök.

Läs mera i serviceguiden

Senast uppdaterad 17.09.2020