Kirurgiska polikliniken

Coronavirus

Då en läkare bedömt att du behöver specialistsjukvård inom kirurgin skickas remiss till kirurgiska polikliniken för bedömning av specialistläkare; kirurg eller ortoped.

Som patient vid kirurgiska polikliniken kan din vård handla om diagnostisering, undersökning, vårdåtgärd, poliklinisk operation, vårdreserveringsbesök till åtgärdspolikliniken, återbesök och fortsatt vårdbesök till specialistläkare.

Kirurgiska polikliniken är en tidsbeställningspoliklinik och som patient blir du kallad till besök. Du som får remiss till polikliniken får ett kallelsebrev eller ett meddelande om beräknad väntetid (kö) till polikliniken. Våra specialistläkare har mottagning 1 - 2 gånger per vecka medan återbesökspolikliniken är öppen alla vardagar.

På kirurgiska poliklinikens sköterskemottagning sköter vi om gipsningar, vårdåtgärder (t.ex. sårvård), urinmätningar och urinblåsebehandlingar. Här får du också handledning och information om dina kirurgiska hälsoproblem.

Om du har frågor om din remiss eller behöver ta kontakt angående den bokade tiden kan du kontakta våra sekreterare.

För övrig rådgivning och frågor kan du kontakta poliklinikens sjukskötare under telefontiden vardagar kl. 8 - 9 , tfn (06) 786 2245.

Välkommen till oss!

Avgifter

Vi fakturerar en poliklinikavgift för dina besök på kirurgiska poliklinken. Ifall du uteblir utan giltig orsak och inte meddelar polikliniken debiterar vi en extra avgift.

Läs mera i serviceguiden

Senast uppdaterad 12.11.2020