Neurologiska polikliniken

Coronavirus

 På neurologiska polikliniken undersöker och vårdar vi dig med fysiska sjukdomar i centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen). Även många muskelsjukdomar hör till neurologin.

Neurologiska polikliniken är en tidsbeställningspoliklinik som betjänar hela sjukvårdsdistriktets befolkning.

Du behöver en remiss av din läkare till neurologiska polikliniken. Efter neurologisk bedömning reserverar vi en tid till polikliniken eller till en undersökning. Ordinerade undersökningar och kontrolltider sänder vi per post eller meddelar vi per telefon till dig.

Mångprofessionellt vårdteam

På neurologiska polikliniken arbetar ett mångprofessionellt vårdteam. I teamet ingår förutom läkare och sjukskötare en psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, talterapeut, socialarbetare och sekreterare. Vi har tillgång till laboratorium med liquordiagnostik och röntgen med bl.a. datortomografi (CT) och magnetundersökning (MRI) samt undersökningar i klinisk neurofysiologi som EEG och ENMG.

Poliklinikens sjukskötare informerar och handleder nydiagnostiserade Parkinson-, MS-, och epilepsipatienter. Vi vill stöda dig och dina anhöriga och bidra till att upprätthålla din hälsa. Vi vill inge hopp för att du ska klara av din förändrade livssituation.

Vi finns i H-byggnaden

Vi finns på andra våningen i H-byggnaden med ingång via Malmskas huvudingång H.

Poliklinikens sjukskötare svarar på frågor under telefontiden vardagar kl. 8:30 - 9 och kl. 12 - 13 på telefon (06) 786 2584. Sekreterare svarar på telefon (06) 786 2504.

Info om sjukdomar

Avgifter

Vi fakturerar en poliklinikavgift för ditt besök på neurologiska polikliniken.

Läs mera i serviceguiden

Senast uppdaterad 11.01.2021