Ögon- och öronpoliklinikerna + hörselstation

Snabblänkar: Ögonpolikliniken Öronpolikliniken  Hörselstation Avgift Läs mera


 

Ögonpolikliniken

Ögonpolikliniken är till för dig som har fått remiss till ögonläkare eller ögonskötare för undersökning.

Vår poliklinik sköter om vuxna patienter.

På ögonpolikliniken arbetar en ögonläkare (deltid) och en ögonskötare. Ögonläkaren undersöker och behandlar dig som bl.a. har nedsatt syn, skelning, ögontryckssjukdom eller starr. På polikliniken kan vi också ta hand om dig som behöver mindre polikliniska ingrepp vid/i ögat.

Ögonskötaren har egen mottagning och gör bl.a. ögonbottenfotograferingar, synfältsundersökningar och ögontrycksmätningar.

Till ögonpolikliniken kommer du också för bedömning inför gråstarrsoperation (cataract). I samarbete med åtgärdspolikliniken undersöker vi och tar hand om dig före och efter starroperationen. Själva operationen sker via åtgärdspolikliniken.

Efter att vi fått din remiss placeras du i kö till ögonskötare/ögonläkare. Du blir sedan kallad till besök på polikliniken i den takt som tider finns med hänsyn till läkarens vårdbedömning. Väntetiden till polikliniken kan i icke brådskande fall vara flera månader.

Har du frågor om väntetider, remissen, om du vill annullera eller boka om din tid kontaktar du sekreteraren på telefontiden måndag – fredag kl. 10 - 10:30, tfn (06) 786 2021. I vårdfrågor kan du kontakta ögonskötaren måndag – torsdag kl. 8 - 9, tfn (06) 786 2235.

Ögonpolikliniken är öppen alla vardagar.


 

Öronpolikliniken

Till öronpolikliniken kommer du om du har besvär med öron-, näs- och halsområdet.

För besök på öronpolikliniken behöver du en läkarremiss. Vår poliklinik sköter om patienter i alla åldrar. Öronpolikliniken är en tidsbeställningspoliklinik och som patient blir du kallad till besök. Du som får remiss till polikliniken får ett kallelsebrev eller ett meddelande om beräknad väntetid (kö) till polikliniken.

På öronpolikliniken gör vi olika undersökningar och mindre ingrepp, bl.a. kameraundersökning av näs- och halsområdet (fiberoskopi), insättning av rör för att spola bihålorna eller insättning av rör i trumhinnan för vuxna. Inom öronpoliklinikens verksamhet gör vi också mindre kirurgiska ingrepp i lokalbedövning.

För specialundersökningar, t.ex. hörseltester och utprovningar av hörapparat, ordnas remiss och betalningsförbindelse till andra vårdinrättningar.

Öronpolikliniken har tillsvidare mottagning endast torsdagar.

Vid vårdfrågor kan du kontakta sjukskötare på telefontiden torsdagar kl. 8 - 9, tfn (06) 786 1801 eller 786 2237. Vid remissförfrågningar och tidsbeställningsärenden kontaktar du sekreteraren på telefontiden kl. 9:30 - 10:30, tfn (06) 786 2280.

Hörselstation

Vasa centralsjukhusets hörselstation tar emot klienter på social- och hälsovårdsverkets sjukhusvåning 4. Tidsbeställning måndagar kl. 8 - 10 och torsdagar kl. 14 - 15 på telefon 040 540 5963. Läs mera på Vasa centralsjukhusets hemsida. 


 

Avgifter

Vi fakturerar en poliklinikavgift för dina besök på ögon- och öronpoliklinikerna. Första besöket på ögonpolikliniken för barn i skolåldern är avgiftsfritt.

 

Läs mera

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 21.08.2019