Ögonpoliklinik och hörselstation

Coronavirus

 

Ögonpolikliniken

Ögonpolikliniken är till för dig som har fått remiss till ögonläkare eller ögonskötare för undersökning.

Vår poliklinik sköter om vuxna patienter.

På ögonpolikliniken arbetar en ögonläkare (deltid) och en ögonskötare. Ögonläkaren undersöker och behandlar dig som bl.a. har nedsatt syn, skelning, ögontryckssjukdom eller starr. På polikliniken kan vi också ta hand om dig som behöver mindre polikliniska ingrepp vid/i ögat.

Ögonskötaren har egen mottagning och gör bl.a. ögonbottenfotograferingar, synfältsundersökningar och ögontrycksmätningar.

Till ögonpolikliniken kommer du också för bedömning inför gråstarrsoperation (cataract). I samarbete med åtgärdspolikliniken undersöker vi och tar hand om dig före och efter starroperationen. Själva operationen sker via åtgärdspolikliniken.

Efter att vi fått din remiss placeras du i kö till ögonskötare/ögonläkare. Du blir sedan kallad till besök på polikliniken i den takt som tider finns med hänsyn till läkarens vårdbedömning. Väntetiden till polikliniken kan i icke brådskande fall vara flera månader.

Har du frågor kan du kontakta ögonskötaren.

Ögonpolikliniken är öppen alla vardagar.

 

Öronpolikliniken

Öronpolikliniken i Jakobstad har från den 1.9.2020 övergått till Vasa centralsjukhus. Öronpolikliniken fungerar nu endast som Vasa centralsjukhus närmottagning i Jakobstad. Förfrågningar riktas till öronpolikliniken i Vasa.

 

Hörselstation

Vasa centralsjukhusets hörselstation tar emot klienter på social- och hälsovårdsverkets sjukhusvåning 4. Tidsbeställning måndagar kl. 8 - 10 på telefon 040 540 5963. En audionom utför hörselundersökningar samt utprovningar, justeringar och rengöringar av hörapparater. Du med hörapparat kan beställa tid, du behöver ingen remiss ifall du redan har en hörapparat. I samarbete med Vasa centralsjukhus ordnar Finfonic servicedagar två gånger i månaden utan tidsbeställning. V.b. konsulterar audionomen en läkare. 

Du har rätt till ny hörapparat vart femte år, du kallas inte utan du kontaktar själv. 

Besöken vid hörselstationen är avgiftsfria om du har hörapparat från sjukvårdsdistriktet. Även hörapparaten är avgiftsfri. Du bekostar själv batterier och eventuella andra reservdelar. 

Du som inte har hörapparat, men eventuellt borde få en, kontaktar telefonrådgivningen för att ordna en öronkontroll. V.b. remitterar hvc-läkaren dig vidare till Vasa centralsjukhus där behovet av hörapparat utreds. 

 

Avgifter

Vi fakturerar en poliklinikavgift för dina besök på ögon- och öronpoliklinikerna. Första besöket på ögonpolikliniken för barn i skolåldern är avgiftsfritt.
Besöken på hörselstationen är avgiftsfria. 

 

Läs mera

Senast uppdaterad 02.02.2021