Ögonpoliklinik och hörselstation

Coronavirus

 

Ögonpolikliniken

Ögonpolikliniken är till för dig som har fått remiss till ögonläkare eller ögonskötare för undersökning.

Vår poliklinik sköter om vuxna patienter.

På ögonpolikliniken arbetar en ögonläkare (deltid) och en ögonskötare. Ögonläkaren undersöker och behandlar dig som bl.a. har nedsatt syn, skelning, ögontryckssjukdom eller starr. På polikliniken kan vi också ta hand om dig som behöver mindre polikliniska ingrepp vid/i ögat.

Ögonskötaren har egen mottagning och gör bl.a. ögonbottenfotograferingar, synfältsundersökningar och ögontrycksmätningar.

Till ögonpolikliniken kommer du också för bedömning inför gråstarrsoperation (cataract). I samarbete med åtgärdspolikliniken undersöker vi och tar hand om dig före och efter starroperationen. Själva operationen sker via åtgärdspolikliniken.

Efter att vi fått din remiss placeras du i kö till ögonskötare/ögonläkare. Du blir sedan kallad till besök på polikliniken i den takt som tider finns med hänsyn till läkarens vårdbedömning. Väntetiden till polikliniken kan i icke brådskande fall vara flera månader.

Har du frågor kan du kontakta ögonskötaren.

Ögonpolikliniken är öppen alla vardagar.

 

Öronpolikliniken

Öronpolikliniken i Jakobstad har från den 1.9.2020 övergått till Vasa centralsjukhus. Öronpolikliniken fungerar nu endast som Vasa centralsjukhus närmottagning i Jakobstad. Förfrågningar riktas till öronpolikliniken i Vasa.

 

Hörselstation

På Vasa Centralsjukhusets hörselstation arbetar en heltids audionom som tar emot klienter på social och hälsovårdsverkets sjukhus våning H4.

Till hörselstationen kommer man med remiss från hälsovårdscentralen, privat läkare eller arbetsplatsläkare.

På hörselstationen utförs hörselundersökningar. Audionomen på hörselstationen ansvarar för val och utprovning av hörapparater samt handledning. Rehabiliteringsenheten ansvarar för andra hjälpmedel.

I samarbete med Vasa Centralsjukhus ordnar FinFonic servicedagar en gång i veckan på våning H4, utan tidsbeställning.

Hörapparaten är en låneapparat från sjukhuset. Lånetiden för hörapparaten är fem år, efter det har du rätt att få en ny hörapparat. Du kan ta kontakt direkt till hörselstationen eller samarbetspartner. Ingen ny remiss behövs.

Service och reparationer av hörapparaten görs av våra samarbetspartner och det kostar inget. Kontaktuppgifter till våra samarbetspartner har du fått i samband med överlåtelsen av hörapparaten.

Batterier, vaxfilter, slangar och silikon propp måste man skaffa och betala själv. Om du har problem med hörapparaten skall man kontakta den samarbetspartnern som överlåtit hörapparaten. Försämras hörseln märkbart kontaktar du hörselstationen.

Användningen av hörapparaten kräver anpassning och tålamod. När du har vant dig med hörapparaten bör man eventuellt justera den. Ta då kontakt till hörselstationen eller  våra samarbetspartner.

Hörselstationens kontaktuppgifter

  • Hörselstationen i Jakobstad  tel. 040 5405963 (månd. kl. 8-10)
  • Hörselstationen i Vasa tel. 06 2131376 (månd. kl. 8-10)

Vid andra öron problem (t.ex. inflammation) skall man kontakta egen hälsovårdscentral. Om du är i behov andra hörsel hjälpmedel än hörapparat skall du kontakta rehabiliteringshandledaren.

Rehabiliteringshandledare

  • Vuxna tel. 0407288046
  • Barn  tel. 0405782848

 

Avgifter

Vi fakturerar en poliklinikavgift för dina besök på ögon- och öronpoliklinikerna. Första besöket på ögonpolikliniken för barn i skolåldern är avgiftsfritt.
Besöken på hörselstationen är avgiftsfria. 

 

Läs mera

Senast uppdaterad 09.06.2021