Palliativa polikliniken

Coronavirus

Palliativa polikliniken finns till för dig som har en obotlig cancersjukdom eller annan allvarlig kronisk sjukdom. Palliativ betyder symptomlindring. Palliativa polikliniken ger stöd och hjälp åt dig och dina anhöriga så att du kan vara så länge som möjligt hemma och vid behov komma till avdelningen.

Polikliniken finns vid den allmänmedicinska avdelningen B1. Poliklinikens ansvariga sjukskötare är i övrigt anträffbara på avdelning B1 dit du kan ta kontakt vid behov.

Remiss sänds till polikliniken efter att den vårdande enheten gjort beslut om att vården är palliativ.

Från polikliniken kontaktas du eller dina anhöriga och erbjuds tid till polikliniken för ett första besök. Vid första besöket görs en vårdplan tillsammans med dig och dina anhöriga.

Palliativa poliklinikens tjänster är gratis för dig.

Läs mera i serviceguiden

Senast uppdaterad 17.09.2020